Bastonarium i Batakada RadioActiva organitza el primer concurs de fotografia digital de ball de bastons, Bastonarium FotoActiva. L’únic guanyador del concurs s’emportarà la “Panera Creixent” un lot de productes que va augmentant cada dia que passa.

Les imatges han de ser enviades a la web del concurs Bastonarium FotoActiva abans de l’1 de Març del 2006 fins a un máxim de 3 fotografies per persona, la temàtica és exclusivament del ball de bastons de Catalunya.

Podeu consultar les Bases del Concurs.