Propostes de campanya a Gràcia. Habitatge

Abans de parlar d'habitatge, recordar-vos i convocar-vos al darrer acte de campanya a Gràcia, l'acte final, la Plaça de la Vila, al costat de l'Ajuntament que hem governat aquests darrers quatre anys i que, evidentment, volem tornar a governar.

 

També he escrit un article a la Tortuga 

A Esquerra som conscients que aquest és un dels reptes que governi qui governi haurà d’encarar de manera important. 

A Gràcia, atesa les seves característiques, sabem que hi ha manca de sòl. Sabem també que hi ha una forta densitat urbana. 

Per què apostem per solucionar el problema de l’habitatge? 

         Afavorir els dos sectors que queden més exclosos de la roda venc pis – compro pis: la gent gran i el jovent.

         Així, proposem que a la Cibeles es construeixin pisos tutelats per a la gent gran.

         Proposem construcció d’habitatge jove al carrer Maignon.

         Proposem ser proactius en el moment que surti la nova llei d’habitatge del Govern de la Generalitat i emprar les eines que aquesta pugui oferir.

         Proposem la descentralització dels serveis d’assessorament contra l’assetjament immobiliari per dotar d’eines directes els districtes.

         Proposem l’impuls de les cooperatives mixtes, que permetin reduir el cost de la promoció i faci els pisos a nivells de protecció.

         Proposem descentralitzar i crear a Gràcia una oficina pròpia d’habitatge jove.

         Apostem per la rehabilitació i el lloguer com a mètodes desacceleradors de la inèrcia del mercat.

         Continuarem reclamant l’adquisició de la Caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia per a la creació d’equipaments i habitatges al servei de la ciutadania, en especial la joventut.

Afegeim les propostes generals de Barcelona d’Esquerra, perquè entenc que tindran repercussió a tota la ciutat. 

  • Creació d’un gran pacte financer per l’habitatge, que s’ha de concretar en un acord entre administracions i entitats financeres per tal d’aconseguir interessos limitats (sostre i terra) en totes les hipoteques, possibilitat d’assegurar tipus d’interès màxims, facilitat per canviar hipoteques a tipus fix, facilitat per la subrogació i contractació de noves hipoteques.
  • Construcció de 10.000 nous pisos assequibles en els nous barris, creació 10.000 nous pisos de lloguers, creació de 10 borses d’habitatge de lloguer a la ciutat, impuls de 10.000 noves rehabilitacions d’habitatges que es destinaran a lloguer.
  • Creació d’habitatge públic de lloguer baratíssims, 65 m2 per 300 euros, amb materials de nova construcció, en tots els solars i edificis en desús del Ministeri de Defensa a Barcelona i en els nous barris en construcció.
  • Acompanyament dels afectats per assetjament immobiliari fins a les portes dels jutjats i tramitarem les seves demandes.
  • Assistència legal i gratuïta als afectats amb menys recursos: a les persones grans majors de 65 anys, a les persones amb ingressos inferiors als 1.000 euros mensuals, a les juntes de copropietaris que hagin pres acords unànimes per defensar-se de l’assetjament.
  • Impuls d’accions inspectores des de l’oficina contra l’assetjament immobiliari conjuntament amb els responsables dels districtes.


Deixa un comentari

Aneu a la barra d'eines