Resum de plenari. Visca la República!!

Visca la República!

Com quedava pendent, faig un resum del plenari del passat dimarts 1 d'abril, tot i que veureu que aquest és molt més oficial, per entendre'ns.

 

Accions de Govern Febrer/Març 2008

D’aquest informe del regidor, tot i dir que havia millorat, vam trobar a faltar major nombre de projectes iniciats en aquest mandat, i no pas estat d’obres de l’anterior mandat, que per cert els vam iniciar nosaltres.

Mesura de Govern sobre el suport del Districte de Gràcia a la Federació de Festa Major

Aquesta mesura inclou, a més a més de més diners per la Federació de Festa Major, la cessió de dos espais, el Col·legi Al·leluia (a Milà i fontanals) i un de Parcs i Jardins del carrer Alzina. Atès que vam ser nosaltres qui va llogar el Col·legi i que ens sembla bé la mesura, hi vam donar suport, tot recalcant que és una mesura cojuntural i que cal pensar a la vegada, en el mig i llarg termini i, per tant, cal avançar en mesures estructurals.

Informació dels Consellers/eres de Govern.

En aquest punt vam ser crítics amb dos consellers: la de Joventut, Alícia Fernández (PSC-PSOE)  i el de Mobilitat, Roger Amigó (IC-EUiA). En el primer cas, per convocar comissions sense un ordre del dia clar i amb contingut i no donar prou informació sobre el Casal de Joves, i en el cas de Mobilitat, per haver convocat només una comissió en 10 mesos i no haver tractat encara el tema del Pla de Mobilitat.

Part decisòria

Proposta canvi nom carrer Torres, d’acord amb la Ponència del Nomenclàtor

Aquesta mesura el que fa és concretar el nom del carrer Torres, passant-se a dir de Josep Torres, per a evitar confusió amb un altre carrer de BCN. Atès que és el mateix nom i blindat, hi vam donar suport.

Informar favorablement de la proposta de modificació del Títol II de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes.

En aquest punt vam votar en contra. Tot i que parla de l’estatut del conseller/a del districte i es parla de dignificar el seu paper, vam votar en contra pels següent motius:

– És començar la casa per la teulada. Cal avançar en el sentit de més descentralització, més recursos tècnics i econòmics pels districte, elecció directa i major capacitat executiva.

– Com no es fa cap d’aquestes passes, al final només és una qüestió de dedicació dels consellers, i no soluciona cap problema al ciutadà.

– Acaba instaurant una nova estructura política, que deu ajudar a un govern en minoria que no arriba tot.

– Evidentment donem suport als consellers/es de districte, perquè en som, però cal avançar en què poden fer, no només en quant poden cobrar.

Notícia relacionada

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2809747

Informar favorablement de la modificació del Pla General Metropolità per a la definició d’àrees subjectes als drets de tempteig i retracta en àmbits inclosos en programes de rehabilitació d’iniciativa municipal.

Hi vam donar suport atès que prové de la llei d’Habitatge i pot permetre que l’Ajuntament pugui comprar espais que trobi interessants, però vam dir que cal, sobretot, que es faci un racó econòmic de previsió i provisió perquè no quedi en paper mullat.

Informar favorablement el Pla de Millora Urbana i Ordenació Volumètrica al carrer Santa Perpètua, 13.

Vam votar a favor, un pla privat que soluciona un problema amb un balcó que resta catalogat.

Informar favorablement del Pla Especial de concreció del tipus, titularitat i ordenació de l’equipament situat a Via Augusta, 56.

Es tracta de l’antic Caspolino. Hi vam votar en contra, atès que implica un augment de façana, i creiem que primer caldria una redefinició de com quedarà l’espai de la Plaça Gala Placídia. Tot i el nostre vot, el fet que CiU hi votés a favor va fer que fou aprovat. Evidentment no té res a veure amb el fet que s’hi instal·li la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya, cosa que ja vam manifestar que no ens semblava malament atès que hi semblava haver compromís d'obrir-se a les entitats de la Vila..

Informar favorablement de la proposta de candidatures a les Medalles d’Honor de la Ciutat i ELEVAR-LES a la Comissió de Plenari corresponent per a la emissió del preceptiu informe favorable previ a la seva aprovació definitiva pel Consell Municipal, tot d’acord amb el Reglament del guardó aprovat el 25 d’abril de 1997.

Es va decidir per unanimitat proposar l’Albert Musons, a títol pòstum, i a la Isabel SanAgustín. Hi vam donar suport.

Informar favorablement de la proposta de candidatures als Premis “Vila de Gràcia”, en les seves diferents categories.

Hi vam donar suport. El lliurament es fa el dijous 17 d’abril.

Proposicions

Proposició formulada pel Grup Municipal de CiU relativa al desplegament de la Llei estatal 39/2006, del 14 desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Vam votar en contra, atès que era molt crítica amb la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania.

Proposició presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya relativa al destí de l’equipament esportiu privat ubicat a l’Avinguda de Vallcarca 235-237.

Aquest és el text que vam presentar:

Atesa la manca de piscines per a fer esport escolar als barris Nord del Districte,

Atesa l’actual construcció del poliesportiu al CEIP Josep Maria de Sagarra,

Atesa la concentració escolar, tenint en compte també el futur IES a l’Avinguda

Vallcarca,

Atesa l’existència d’unes antigues instal·lacions a mig construir en un sòl qualificat d’equipament,

D’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona i les Normes Reguladores del Funcionament dels districtes formula la següent:

PROPOSICIÓ AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA

El Consell Plenari de Gràcia declara el seu interès pel destí de l’equipament esportiu privat ubicat a l’Avinguda Vallcarca 235-237, per tal que esdevingui un equipament esportiu públic amb piscina per a ús escolar, per a Gent Gran, per a discapacitats, i altres usos de caràcter ciutadà. En aquest sentit, s’acorda trametre a l’IME així com a la Secretaria General de l’Esport aquest interès per tal que es puguin iniciar els tràmits per a fer-ho possible.

Fou aprovat amb el suport de CiU i PP, i es van manifestar incomprensiblement en contra PSC-PSOE i IC-EUiA.

Part d’Impuls i Control.-

Proposició/Declaració de Grup presentada pel Grup Municipal del Partit Popular relativa a l’inici d’una avaluació del Pla Especial d’Establiments de Pública Concurrència i Altres Activitats del Districte de Gràcia.

Vam votar en contra, perquè demanava fer una revisió immediata del Pla d’Usos, i nosaltres ho dúiem al programa electoral per a fer-se cap al 2010 i no pas ara. A més a més, segur que els criteris del PP i ERC respecte al tema, segur que haguessin estat molt diferents.

Precs.

Prec formulat pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, relatiu a mesures i/o bonificacions per a l’ús de l’aparcament per a vehicles de dues rodes, inaugurat al carrer Santa Rosa, amb campanyes de promoció als comerços i d’altres mesures favorables aquest ús.

Aquest és el text que vam presentar:

Atesa la recent inauguració de l’aparcament de vehicles de dues rodes a la zona del Carrer Santa Rosa,

Atès que es tracta d’un nou tipus d’aparcament que pot permetre innovar noves mesures de mobilitat.

D’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona i les Normes Reguladores del Funcionament dels districtes formula la següent:

PREC AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA

Que el Govern del Districte engegui una sèrie de mesures i/o bonificacions per tal de promoure l’ús d’aquest nou tipus d’aparcament, entre les quals es proposen campanyes de promoció, creació de tiquets de descompte, lliurament d’hores gratuïtes en establiments com ara comerços i establiments d’oci, o bé lliurament d’abonaments mensuals gratuïts a veïns i veïnes, entre d’altres.

La resposta del Regidor fou que no ho tenien present dur-ho a terme.

Preguntes.-

Pregunta formulada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

per conèixer quines gestions s’han fet per a revisar el projecte urbanístic en

l’àmbit de l’Avinguda Vallcarca – Farigola i quins són els terminis.

Vam preguntar sobre com evolucionava el projecte, i es va reconèixer que amb retard, i que se’ns informaria del nou calendari.



3 Responses to “Resum de plenari. Visca la República!!”

 1.   greis Says:

  osti quina empastifada de negretes :O
  potser el copipaste hauria de passar abans pel notepad, per netejar no? 😉

 2.   Àlex Says:

  Greips, tens raó, he procurat netejar-ho una mica més, però les negretes tenen sentit per diferenciar.

 3.   Mar Gil Says:

  Si després de cada plenari fas aquest mega-resum, ja no cal que hi anem més!!!

  Gràcies, ens treus hores de feina, jejejejeje;-)

  Mar

Deixa un comentari

Aneu a la barra d'eines